PMBLouis © 2010
 

.

 
 

Texty

Podšable 2012
Zabíjaj starosto prasa, luďom sa zachcelo masa, tlačenky aj itrnice, jelít a obarovice
Horenka, hora, zelená hora, kdosi mňa do téj horenky volá, kdosi mňa do téj horenky volá.
Volá mňa žena, mobilom z chliéva, dovez mi, starý, z horenky dreva, dovez mi, starý, vetriésku dreva.
Ej, horenka Brezovská, ej, dobré drevo z teba. Ej, něch len pekně rostě, ej, budě nám ho treba
Ej, kebych já ból veďél, ej, že ten plyn tak zdražja, ej nanosíl bych si já, ej, z téj horenky rážďja
Pod šable, pod šable, aj pod obušky, my šecko bereme aj plané hrušky
Pod okno, pod dvere, aj pod vodovod, my šecko bereme aj nový ajpod
Ej, Javorinka hrala, ej, na Straňanské hody, ej, Straňaňja nám dali, ej, len studěnéj vody
Ej, Javorinka hrala, ej, dolu na Zámečku, ej, Straňaňja nám dali, ej, leda práznú bečku
Dziny, dziny od dzedziny, a já porád dziny, dziny
Od dzedziny, do dzedziny, a mám porád jedny džíny
Ej, na Straňanskéj veži, ej, zlatá makovička, ej, Straňanom chutnala, ej, naša slivovička
Ej, ten Brezovský kostěl, ej, topenie sme mali. Ej, a od istéj doby, ej, abysme zmrzali
Hop, chlapče, něnis muój, jako drevo tu něstój, prehoď si mňa pres osi, hop, chlapče, už muój si
Hop , chlapče, mariáš, v hospodě si ho zahráš, v téj hospodě Brezovskéj, dáme si po velikéj

Dolněmčí:

Vyletěla holubička, hojtajda,

vyletěla holubička, palagria, palagra,

z Dolňanského kostelíčka, hojtajda.

 

Preletěla hory, doly, hojtajda,

preletěla hory, doly, palagria, palgra,

mojéj miléj do stodoly, hojtajda.

 

 

Šest dní do týdňa, sedmá neděla,

/:pověz ně milá, s kýms to ležela:/

 

Nech sem, ležela, s kým sem ležela,

/:co je ťa po tem, byla neděla:/

Horněmčí:

/:Horněmčanú doma néni:/

Jeli do hor na kamení

 

/:Na kamení na široké:/

Pre to dívča černooké

 

/:Keď kameňa narúbali:/

Švarné dívča zavolali.


/:Pod Javorinú,://:v zeleném boru:/

/:Kde Horněmčanští://:mládenci ořú:/

 

/:Ej, ořú, ořú://:enom nekeří:/

/:keří nosijá://:pávovo peří:/

 

/:Pávovo pérko://: až po raménko:/

/:Boty viksové://:až po kolénko:/